รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายวิบูลย์ มาเรือน

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ผลงาน

ที่อยู่

146 ม.12 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50120

<< ย้อนกลับ