รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายวินัย ปัจฉิม

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ผลงาน

ที่อยู่

ศูนย์ศิลปิน OTOP จังหวัดลพบุรี 22 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ 15250

<< ย้อนกลับ