รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายวินัย ปัจฉิม

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูวินัยเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ได้ประยุกต์ และทดลองนวัตกรรมการทอผ้ากับงานศิลปะ จนเกิดเป็นศิลปะร่วมสมัย โดยเฉพาะการออกแบบลายผ้ามัดหมี่ สร้างนวัตกรรมผ้าไทยลายต่างๆ อาทิ ลายหลุยส์ ลายราตรีวังนารายณ์ ลายดอกทานตะวัน ลายดอกพิกุล (ลายผ้าประจำจังหวัดลพบุรี) สร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน รวมทั้งงานศิลปะอื่นๆ การเขียนป้ายโฆษณา การตกแต่งอาคารสถานที่ของอำเภอและจังหวัด ผลงานโดดเด่น ครูวินัย ปัจฉิม มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประยุกต์นวัตกรรมการการทอผ้ากับงานศิลปะ เกิดลายผ้าที่เป็นศิลปะร่วมสมัย ออกแบบลายผ้าไทยลวดลายต่างๆ อาทิ ลายดอกพิกุล ลายผ้าประจำจังหวัดลพบุรี ลายราตรีวังนารายณ์ ผลงานการทอผ้ามีคุณค่าทางด้านศิลปะ มีเอกลักษณ์ที่สวยงาม ผลงานการทอผ้าดีเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

ที่อยู่

ศูนย์ศิลปิน OTOP จังหวัดลพบุรี 22 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ 15250

<< ย้อนกลับ