รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางราตีสวัสดิ์ อุ่นทะยา (ราตรี ศรีวิไล)

ด้านศิลปกรรม

การแสดงพื้นบ้าน-หมอลำซิ่ง

ผลงาน

เป็นผู้คิดค้นและให้กำเนิดหมอลำซิ่ง ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงรูปแบบใหม่ที่พัฒนามาจากการแสดงหมอลำ หมอลำหมู่ หมอลำเพลิน โดยนำศิลปะการแสดงดังกล่าวมาประยุกต์กับดนตรีพื้นบ้าน ทำให้ศิลปะการแสดงหมอลำในรูปแบบเดิมที่ผู้ชมเสื่อมความนิยมกลับมาเป็นที่นิยมอย่างสูงอีกครั้งหนึ่ง

ที่อยู่

41/60 ซ.หมู่บ้านเสรี ถ.มิตรภาพ ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ 40000

<< ย้อนกลับ