รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายพิศ ป้อมสินทรัพย์

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ผลงาน

ที่อยู่

ร้านดินเผา เลขที่ 113 ถ.ราชสีมาโชคชัย ม.3 ตำบลด่านขุนทด อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ 30190

<< ย้อนกลับ