รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายพิศ ป้อมสินทรัพย์

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ องค์ความรู้ที่โดดเด่นของครูพิศ คือ การพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนให้มีคุณภาพด้วยการนำเทคนิคและวิธีการผลิตที่ถูกต้องมาออกแบบและประดิษฐ์คิดค้น เตาเผาแบบขั้นบันได ซึ่งเป็นเตาที่ประหยัดพลังงาน เนื่องจากสามารถเผาเครื่องปั้นดินเผาได้คราวละมากๆ และลดการชำรุดแตกหักในการเผาให้เกิดความเสียหายน้อยลง ผลงานโดดเด่น ครูพิศ ได้รับการยอมรับจากวงการเครื่องปั้นดินเผาว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาอย่างแท้จริง เป็นผู้ที่คิดค้นและพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาอยู่เสมอ อาทิ การพัฒนาเตาเผาประหยัดพลังงาน พัฒนาเครื่องนวดดินในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาให้ตรงกับความต้องการของตลาดด้วยการเลียนแบบของเก่า การเคลือบด้วยขี้เถ้าและหิน ปรับปรุงเครื่องปั้นดินเผาสู่ความเป็นสากลโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ถูกต้องมาใช้สร้างและออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด ลดการชำรุดแตกหักในการเผา เป็นต้น และด้วยผลงานดีเด่นจึงได้รับการยกย่องจากสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาศิลปะการช่างและการช่างฝีมือ นับว่าครูพิศ เป็นผู้พัฒนางานเครื่องปั้นดินเผาให้เจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริง

ที่อยู่

ร้านดินเผา เลขที่ 113 ถ.ราชสีมาโชคชัย ม.3 ตำบลด่านขุนทด อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ 30190

<< ย้อนกลับ