รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายไชยวัฒน์ จำรูญ

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ผลงาน

ครูไชยวัฒน์ จำรูญ เป็นผู้ศึกษาค้นคว้าริเริ่มฟื้นฟูภูมิปัญญาในเรื่องการนำพืชท้องถิ่นชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นวัสดุที่ไร้ค่าและมีเป็นจำนวนมากในชุมชนท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องใช้ เครื่องประดับ เครื่องตกแต่ง ของที่ระลึก ได้อย่างงดงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีคุณค่าทางศิลปะ และได้ถ่ายทอดอย่างครบวงจรให้แก่นักเรียน กลุ่มเยาวชน กลุ่มพ่อบ้าน กลุ่มแม่บ้าน และประชาชนใน ๔ อำเภอของจังหวัดยโสธร และจังหวัดใกล้เคียง จนได้รับความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและต่างประเทศ การที่ครูไชยวัฒน์ จำรูญ ได้นำความรู้ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม(หัตถกรรมจากพืชท้องถิ่น) ที่ตนเองได้ศึกษาค้นคว้า ค้นพบ ฝึกฝนจนประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์โดยรวมแก่สังคม

ที่อยู่

เลขที่ 222 ม.13 ตำบล*คำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ 35120

<< ย้อนกลับ