รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายไชยวัฒน์ จำรูญ

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ผลงาน

ที่อยู่

เลขที่ 222 ม.13 ตำบลในเมือง อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ 35120

<< ย้อนกลับ