รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางวิไลวรรณ ธานี

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

การบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน

ผลงาน

ที่อยู่

36/1 ม.10 ตำบลไพบูลย์* อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ 34260

<< ย้อนกลับ