รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายอินสม สิทธิตัน

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทยแบบองค์รวม

ผลงาน

ที่อยู่

52 ม.3 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ 51130

<< ย้อนกลับ