รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายอินสม สิทธิตัน

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทยแบบองค์รวม

ผลงาน

ครูอินสม สิทธิตัน เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ด้านการแพทย์แผนไทย ได้นำความรู้ไปใช้ในการรักษาโรคต่างๆ โดยใช้กายบำบัด สมุนไพรบำบัด และพิธีกรรมบำบัด นอกจากนี้ได้รวบรวมและเขียนหลักสูตร เอกสารตำราเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ข้อมูลสมุนไพรจังหวัดลำพูน การนวดตอกเส้น (แบบโบราณ) ตำราแพทย์สาขาพิธีกรรมบำบัด สาขากายบำบัด และสาขาหมอยา เพื่อใช้ในการรักษาและเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียนและผู้สนใจมาอย่างต่อเนื่อง ครูอินสมเชี่ยวชาญการรักษาโรคโดยเฉพาะการนวดตอกเส้นตามตำราโบราณ และพิธีกรรมพื้นบ้าน - มีความรู้เรื่องสมุนไพรและปรุงยาเพื่อรักษาโรคต่างๆ ประมาณ ๓๔ ชนิด ได้แก่ ยาแก้ลมชัก ยาสมุนไพร อปป. บำบัดโรคทั้งปวง ยาริดสีดวง สมุนไพรวัยทอง ยารักษาความดันเบาหวาน โรคอัมพฤกษ์ โรคปวดเส้นเอ็นตึง โรคกระดูกทับเส้น โรคลมในกระเพาะลำไส้ โรคมะเร็งผิวหนังโรคในปาก แก้ผมร่วง และยาสมุนไพรไล่แมลง

ที่อยู่

52 ม.3 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ 51130

<< ย้อนกลับ