รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสุนันทา ณ เจียงคำ

ด้านการแพทย์แผนไทย

สมุนไพรรักษาโรคแบบองค์รวม

ผลงาน

ที่อยู่

195 ม.8 บ้านนานางวาน ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ 34340

<< ย้อนกลับ