รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสุนันทา ณ เจียงคำ

ด้านการแพทย์แผนไทย

สมุนไพรรักษาโรคแบบองค์รวม

ผลงาน

ครูสุนันทา ณ เจียงคำ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการรักษา โดยใช้สมุนไพรและตำรับยาแผนโบราณ เพื่อรักษาโรคต่าง ๆ โดยดูต้นเหตุของความอ่อนแอ ของอวัยวะ ตับ ไต กระเพาะ สำไส้ หัวใจ ปอด ถ้าอวัยวะใดอ่อนแอ ก็จะทำให้อวัยวะอื่น ๆ อ่อนแอ ตามไปด้วย ฉะนั้นการรักษา จึงต้องรักษาแบบองค์รวม แต่แพทย์แผนปัจจุบันจะรักษาเฉพาะส่วนที่พบของโรค ซึ่งเป็นปลายเหตุเป็นส่วนใหญ่ และอีกประการหนึ่ง ครูสุนันทา ณ เจียงคำ ได้ใช้การวิธีการรักษา โดยตรวจจากฝ่ามือฝ่าเท้า วิชานี้ ได้ฝึกฝนมาจากบรรพบุรุษ เป็นที่ประจักษ์พยานที่รองรับองค์ความรู้ของ ครูสุนันทา ณ เจียงคำ คือ ยังไม่มีผู้ป่วยรายใดปฏิเสธสิ่งที่ครูสุนันทา ตรวจพบและประกอบกับการปรุงยาสมุนไพรไทย โดยอาศัยหลักการขับของเสียที่ติดค้างในส่วนต่างๆ ออกจากร่างกาย ทางอุจจาระและปัสสาวะ ซึ่งเป็นสมมุติฐานของโรค เช่น เบาหวาน มะเร็ง เก๊าท์ และความดันโลหิต จนผลงานปรากฏเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมกับผู้ป่วยทั่วไป ทำให้ร่ายกายแข็งแรง ประกอบอาชีพได้ปกติ และยังได้ถวายการรักษากับพระภิกษุอาพาธ ปรับสมดุลร่ายกายด้วยสมุนไพรแอนนี่ จนชุมชนให้การยอมรับในสรรพคุณของสมุนไพร และวิธีการรักษาของครูสุนันทา ณ เจียงคำ ส่งผลให้สังคมหันมาเพิ่มคุณค่าในแพทย์ทางเลือกใหม่ โดยใช้ภูมิปัญญาเรื่องสมุนไพรไท

ที่อยู่

195 ม.8 บ้านนานางวาน ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ 34340

<< ย้อนกลับ