รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประสพสุข อิงคะวะระ

ด้านการแพทย์แผนไทย

การนวดแบบพื้นบ้าน

ผลงาน

ที่อยู่

33/6 หมู่ 8 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ 10150

<< ย้อนกลับ