รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประสพสุข อิงคะวะระ

ด้านการแพทย์แผนไทย

การนวดแบบพื้นบ้าน

ผลงาน

ครูประสพสุข อิงคะวะระ เรียนรู้การนวดเพื่อสืบสานภูมิปัญญาไทยจากหลวงตากิ่ง ใจดี วัดกุ่มโคก ระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้เชี่ยวชาญการนวดแบบพื้นบ้าน โดยใช้นิ้ว มือ เท้า เข่า และศอก รวมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้การนวดแบบต่างๆ การต้มสมุนไพร การฝังเข็ม และการนวดปรับกระดูกจากแพทย์แผนไทยจำนวนมาก ผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศ ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนวดไทย จากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย การนวดสัมผัสปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายหรือการปรับจัดกระดูก เป็นการนวดโดยใช้การสัมผัสให้ถึงลักษณะอาการ ซึ่งดูจากโครงสร้างร่างกายซึ่งมีสองข้าง คือ ซ้ายและขวา หากมีอาการผิดปกติจะส่งผลต่อทุกระบบของร่างกาย การนวดปรับจัดกระดูกมีหลักการนวดที่ทำให้ร่างกายไม่เกิดการบีบ เบียด กด ทับร่างกาย โดยทั่วไปทั้งผิวหนัง กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและกระดูก ทำหน้าที่สัมพันธ์กัน การนวดจึงต้องปรับไปตามลำดับขั้นของร่างกาย เพื่อสร้างความสมดุลของร่างกายทั้งด้านซ้ายและขวา ปรับการทำงานของอวัยวะต่างๆ ให้เป็นปกติ และป้องกันการเจ็บป่วยในอนาคต

ที่อยู่

33/6 หมู่ 8 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ 10150

<< ย้อนกลับ