รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางประนอม ทาแปง

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทอผ้า

ผลงาน

เป็นผู้อนุรักษ์ลายผ้าตีนจกดั้งเดิมของอำเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นประธานกลุ่มทอผ้าสตรีบ้านนามน ซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าที่มีฝีมือการทอผ้า และลวดลายการทอที่ประณีต งดงาม และได้สร้างพิพิธภัณฑ์ผ้าตีนจก เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์และรวบรวมลายผ้าโบราณชนิดต่าง ๆ

ที่อยู่

97/2 หมู่ 9 ตำบล*ท่าวัด อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ 54150

<< ย้อนกลับ