รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสุนทร เชาวนะพานิช

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์พื้นบ้าน

ผลงาน

ที่อยู่

165 หมู่ 6 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ 25140

<< ย้อนกลับ