รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประสาท เทศแย้ม

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย

ผลงาน

ครูประสาท เทศแย้ม เป็นผู้มีความรู้ลึกซึ้งในวิชาการแพทย์แผนไทย อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคม รักษาโรคกระดูก กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น โดยใช้สมุนไพร เป็นผู้บริหารจัดการครบวงจรตั้งแต่ปลูกพืชสมุนไพรบนเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ใช้ความรู้ด้านช่างผลิตอุปกรณ์ในการบด ปรุงยาสมุนไพร ให้การรักษาโรค มีผู้ป่วยมารักษาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๕๐ จังหวัด ผลิตและเผยแพร่หลักสูตรเภสัชกรรมไทย พืชสมุนไพรและการปรุงยา การที่ครูประสาท เทศแย้ม ได้นำความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ที่ตนเองได้ศึกษาค้นคว้า ค้นพบ ฝึกฝน จนประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์โดยรวมแก่สังคม รักษาหลายโรค เช่น เบาหวาน มะเร็ง ภูมิแพ้ หัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาตและอื่นๆ ขณะเดียวกันได้ใช้ความรู้ความสามารถพิเศษ วิชาต่อกระดูก แขน ขา น้ำมันมนต์ใช้สำหรับรักษาโรคกระดูก รักษาเส้นเอ็น รักษกล้ามเนื้อ จนเป็นที่รู้จัก มีผู้ป่วยมารักษาโรคอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๕๐ จังหวัด ใช้ความรู้ทางด้านช่างผลิตอุปกรณ์สำหรับผลิตยาอย่างครบวงจร อาทิ เครื่องตีสมุนไพร เครื่องอบยา รวมทั้งมีสวนสมุนไพรขอตนเองบนเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ปลูกพืชสมุนไพร ๓๐๐ กว่าชนิด และเป็นแหล่งศึกษาดูงานของนักศึกษาแพทย์แผนไทย คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาแพทย์แผนไทยหลายสถาบันและวิทยากรไหว้ครูที่สถาบันแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข ขอนแก่นและลพบุรี

ที่อยู่

210 หมู่ 1 ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ 15130

<< ย้อนกลับ