รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประสาท เทศแย้ม

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย

ผลงาน

ที่อยู่

210 หมู่ 1 ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ 15130

<< ย้อนกลับ