รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญชอบ เอมอิ่ม

ด้านเกษตรกรรม

มะปรางสายพันธุ์ใหม่

ผลงาน

ที่อยู่

87/1 ม.3 ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ 64110

<< ย้อนกลับ