รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสำรวย ทวีทรัพย์

ด้านเกษตรกรรม

ยาฆ่าแมลงสมุนไพรและน้ำมันมิ้นท์

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสำรวย มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร โดยได้คิดค้นและทดลองอยู่ ๖ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงประสบผลสำเร็จ ดังนี้ • ริเริ่มคิดค้นสูตรยาฆ่าแมลงสมุนไพร โดยในปี ๒๕๔๐ ได้คิดค้นสูตรทำน้ำยาฆ่าแมลงสมุนไพรครั้งแรก ด้วยการนำสะเดามาต้ม แต่ไม่สำเร็จ จึงทดลองใหม่ ใช้พืชที่มีสรรพคุณทำให้มึนเมา เช่น กรวย บอระเพ็ด เหล้าขาว ใบพลูป่าบดละเอียด ข่า (แก้เชื้อรา) น้ำส้มสายชู กากน้ำตาล ตะใคร้หอม นำมาหมักหลายขั้นตอน จึงนำไปฉีดกับต้นตะแบก พบว่ามีหนอนตาย จึงไปติดต่อหน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชรให้นำไปเผยแพร่กับเกษตรกรอื่น และได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ในปี ๒๕๔๖ โดยใช้ตรา “ยาฆ่าแมลงสมุนไพร สูตรลุงรวย” • ริเริ่มผลิตน้ำมันมิ้นท์ โดยประยุกต์ใช้ถังกลั่นเหล้ามาทดลองเป็นถังกลั่น และหาวิธีแยกน้ำมันมินท์ออกจากน้ำมิ้นท์ ทดลองผิดทดลองถูก อยู่ ๗ วัน จึงใช้เหล็กงอจากสายน้ำมันจากสายน้ำมันโซล่ามาต่อกับตะแกรง ทดลองกลั่นครั้งแรกใช้ต้นมินส์ ๑ คันรถปิคอัพ สามารถแยกน้ำมินส์ ๕ ขวดแม่โขง ได้น้ำมันมินท์ที่มีกลิ่นหอมและมีสรรพคุณช่วยรักษาอัมพฤกษ์ แมลงสัตว์กัดต่อย แก้ปวดฟัน ส่วนน้ำมิ้นท์ที่แยกออกมาจะผลิตเป็น “น้ำยาบ้วนปาก” และต้นมิ้นท์ที่เหลือจากการกลั่นจะนำไปทำปุ๋ยหมักสำหรับการเกษตรในสวนส้มโอ ผลงานโดดเด่น มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม โดยริเริ่มคิดค้นสูตรยาฆ่าแมลงสมุนไพรจากธรรมชาติ ๑๐๐% และประยุกต์ใช้จากวัสดุท้องถิ่นมาทำถังกลั่นน้ำมันมิ้นท์และหาวิธีการกลั่น การแยกน้ำมันมิ้นท์ออกจากน้ำมิ้นท์จนเป็นผลสำเร็จ น้ำที่เหลือสามารถนำมาผลิตเป็นน้ำยาบ้วนปากที่มีคุณภาพ องค์ความรู้ดังกล่าวได้ถ่ายทอดให้ผู้เรียน ชุมชน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ผลงานเป็นที่ยอมรับ ไม่ต้องพึ่งสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค

ที่อยู่

450 ม.21 บ้านแก่งเกาะใหญ่ ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ 62140

<< ย้อนกลับ