รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูพิพัฒนโชติ

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

ธนาคารชีวิต

ผลงาน

เกิดในครอบครัวเกษตรกร เมื่ออุปสมบทแล้วได้นำความรู้เรื่องเบญจศีลและมงคล ๓๘ ประการในพระพุทธศาสนามาก่อตั้งธนาคารชีวิต จัดทำระบบสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือให้ชุมชนเป็นคนดี มีรายได้เลี้ยงครอบครัว

ที่อยู่

วัดดอน หมู่ 8 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90110

<< ย้อนกลับ