รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสาวศรีสวลัย คำรังษี

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทอผ้า

ผลงาน

องค์ความรู้ การเรียนการสอนทอผ้า ตาม “โครงการถ่ายทอดการทอผ้าสู่เยาวชน” จะเริ่มขึ้นในช่วงเย็น ที่เป็นเวลาหลังเลิกเรียนของนักเรียนที่มาฝึกทอผ้า เนื่องจากสมาชิกกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าที่ทอผ้าอยู่ในช่วงกลางวันนั้น หยุดพักการทอผ้าเพื่อกลับบ้านไปหุงหาอาหารให้ครอบครัว นักเรียนที่มาฝึกทอผ้าจึงสามารถใช้กี่ทอผ้าที่ว่างนั้นได้ โดยมีครูศรีสวลัยและผู้ช่วยอันได้แก่อาจารย์ศรีแพร อินยา และสมาชิกกลุ่มฯ ที่เสียสละเวลามาช่วยสอนเด็กที่มาเรียน และด้วยงบประมาณที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาตินั้น เด็กนักเรียนที่มาฝึกทอผ้ายังมีของว่าง อาทิ น้ำ เต้าหู้ ขนมเล็กๆ น้อยๆ รับประทานก่อนกลับบ้านด้วย ผลงานโดดเด่น เป็นประธานกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านทุ่งสุน จังหวัดน่าน ผู้ที่ประดิษฐ์ผ้าทอพื้นเมืองให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้ารองจาน พรมปูโต๊ะ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ย่าม

ที่อยู่

27 หมู่ 4 บ้านทุ่งสน ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ 55130

<< ย้อนกลับ