รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสาวศรีสวลัย คำรังษี

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทอผ้า

ผลงาน

เป็นประธานกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านทุ่งสุน จังหวัดน่าน ผู้ที่ประดิษฐ์ผ้าทอพื้นเมืองให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้ารองจาน พรมปูโต๊ะ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ย่าม

ที่อยู่

27 หมู่ 4 บ้านทุ่งสน ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ 55130

<< ย้อนกลับ