รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายจำรัส ภูมิภูถาวร

ด้านเกษตรกรรม

การเกษตรกรรมแบบผสมผสาน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูจำรัส ภูมิภูถาวร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในด้านการจัดการเรื่องการเกษตร มีความสามารถในการใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดทำการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้หลักภูมิคุ้มกันคือ ปลูกพืช หลาย ๆ ชนิดไว้ทดแทนกัน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกและอนุรักษ์หน้าวัวพันธุ์เปลวเทียนภูเก็ตซึ่งเป็นพันธุ์ดั้งเดิมของจังหวัดภูเก็ต การเพาะเห็ด การปลูกดอกดาวเรืองตัดดอก การปลูกผักพื้นบ้าน การปลูกหน่อไม้น้ำ (กะเปก) ซึ่ง(เป็นพืชอาหารที่หายากและราคาสูง) การปลูกผักไร้ดิน (ผักสลัด)การปลูกผักน้ำหนักเบาในต้นกล้วย การจักสานและงานหัตถกรรมจากวัสดุเหนือใช้ทางการเกษตร การทำผลิตภัณฑ์ใช้เองในครัวเรือน การจัดทำระบบบัญชีครัวเรือน และการเขียนแผนเชิงเกษตร สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ให้ความรู้ด้านการจัดการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ทั้งในและต่างจังหวัด คณะศึกษาดูงาน พร้อมกับการออกอากาศทางสถานีวิทยุ รายการเพื่อประชาชนและรายการเวทีชาวบ้าน ผลงานโดดเด่น ครูจำรัส เป็นผู้ความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในด้านการจัดการเรื่องการเกษตร มีความสามารถในการใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนให้เกิดระบบมากขึ้น โดยดำเนินการดังนี้ ปลูกผักเหมียง มะกอก (เก็บยอด) และมันปูเป็นการแสดงอาณาเขตรอบ ๆ พื้นที่ของตนเองประมาณ 200 ต้น ปลูกมพะร้าวน้ำหอมไว้บริเวณบ้านพัก และตามทางเดินบริเวณที่เป็นลุ่มได้ขุดสระน้ำขนาดเล็กไว้เลี้ยง ปลาดุกและปลาหมอนา ในบ่อปลาหมอก็ทำเป็นแปลงอนุรักษ์พันธุ์กะเปก (หน่อไม้น้ำ) รอบ ๆ สระน้ำต้นสะเดามาปลูกไว้ บริเวณพื้นที่ทั่วไปในสวนมีการปลูกพืชสวนครัวแซม เช่น ช่า ตะไคร้ ขมิ้น พริก ฯลฯ ซึ่งพืชที่ปลูกเหล่านี้นอกจากใช้บริโภคในครัวเรือนแล้ว สามารถนำขายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และนอกจากพืชผักแล้ว ครูจำรัส ยังปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เช่น หมากนวล หมากเหลือง ดาหลา เพื่อจำหน่ายให้กับร้านขายต้นไม้ เวลาจัดสวน สำหรับพื้นที่โล่งได้จัดแปลงปลูกพืชแบบไร้ดิน เพื่อเป็นฐานของการศึกษาเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร พืชที่ปลูกเป็นผักสลัดจำพวก กรีนโอ๊คและเร็กเก็ต ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ รอบรับธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตได้ด้วย

ที่อยู่

9/9 หมู่ที่ 3 บ้านกู้กู ซอยแม่กลิ่น ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ 83000

<< ย้อนกลับ