รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญหนา บุญมี

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

หลักธรรมและพุทธพจน์ประยุกต์

ผลงาน

ที่อยู่

66 ม.5 ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ 32120

<< ย้อนกลับ