รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสุรจิตต์ จันทรสาขา

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ประเพณีความเชื่อชนเผ่ามุกดาหาร

ผลงาน

ที่อยู่

28 ถ.พุทธเจริญ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ 49000

<< ย้อนกลับ