รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางถนอม คงยิ้มละมัย

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ประเพณีและวัฒนธรรมไทยทรงดำ

ผลงาน

ที่อยู่

8 หมู่ 1 ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ 76140

<< ย้อนกลับ