รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประเสริฐ ประดิษฐ์

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรมไทยใหญ่

ผลงาน

ที่อยู่

100/10 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ 58000

<< ย้อนกลับ