รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสันติ อภัยราช

ด้านภาษาและวรรณกรรม

วรรณกรรมท้องถิ่น

ผลงาน

ที่อยู่

202/14 ม.3 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ 62000

<< ย้อนกลับ