รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

รองศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ประวัติศาสตร์ล้านนา

ผลงาน

ที่อยู่

222/27 หมู่บ้านเอ็มเพอเร่อร์ 2 ถนนวงแหวนรอบกลาง ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50000

<< ย้อนกลับ