รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางกรมศิลป์ ดวงจันทร์

ด้านภาษาและวรรณกรรม

สรภัญญะประยุกต์

ผลงาน

ที่อยู่

172 ม.3 ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ 39350

<< ย้อนกลับ