รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายพุทธไนย ตันมณี

ด้านโภชนาการ

การแปรรูปสมุนไพร ผักพื้นบ้านและผลไม้พื้นเมือง

ผลงาน

ที่อยู่

36 หมู่ 12 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ 22160

<< ย้อนกลับ