รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายพุทธไนย ตันมณี

ด้านโภชนาการ

การแปรรูปสมุนไพร ผักพื้นบ้านและผลไม้พื้นเมือง

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูพุทธไนย ตันมณี เชี่ยวชาญในการแปรรูปสมุนไพร ผักพื้นบ้านและผลไม้พื้นเมืองให้เป็นยาอาหารและเครื่องดื่ม จากประสบการณ์ชีวิตในวัยเด็กการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการแปรรูปผักและผลไม้จากสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้สามารถประยุกต์และผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้คงไว้ ซึ่งสรรพคุณและคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากที่สุด เน้นกระบวนการ ๕ ส คือ สด สะอาด สุขภาพ สะดวก สวยงาม ผลงานโดดเด่น ครูพุทธไนย ตันมณี ผลิตน้ำสำรอง น้ำลูกหว้า น้ำมังคุด น้ำมะขามป้อม ทั้งชนิดบรรจุกระป๋องและขวดพลาสติก นำผักพื้นบ้านมาผลิตเป็นผักผง เช่น ผักโขม ตำลึง ผักบุ้ง ผักหวาน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาจนได้รับรางวัลหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับห้าดาวของจังหวัดจันทบุรีและระดับสี่ดาวในระดับประเทศ โดยเฉพาะ “สำรองผง” ที่มีองค์ประกอบของแปะก๊วย

ที่อยู่

๓๖ หมู่ ๑๒ ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ ๒๒๑๖๐

<< ย้อนกลับ