รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายเกษม ดวงงาม

ด้านศิลปกรรม

ดนตรีพื้นบ้านล้านนา

ผลงาน

ที่อยู่

23 ม.3 ตำบลสมก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50150

<< ย้อนกลับ