รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายโกวิท สุขประเสริฐ

ด้านศิลปกรรม

ดนตรีพื้นเมืองล้านนา

ผลงาน

ที่อยู่

51 ม.8 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ 51120

<< ย้อนกลับ