รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายเบญจพล สิทธิประณีต

ด้านศิลปกรรม

โคม ตุง และศิลปะงานตัด ฉลุลวดลายล้านนา

ผลงาน

ที่อยู่

8-10 วัดเกต ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50000

<< ย้อนกลับ