รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประทีป สุขโสภา

ด้านศิลปกรรม

การแสดงพื้นบ้าน ตีกรับขับทำนอง

ผลงาน

ที่อยู่

82/8 ม.2 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ 64110

<< ย้อนกลับ