รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางพยอม ถิ่นถา

ด้านศิลปกรรม

การขับซอพื้นบ้าน

ผลงาน

ที่อยู่

238 ม.2 ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ 54000

<< ย้อนกลับ