รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางพันทิพา สิงหัษฐิต

ด้านศิลปกรรม

นาฎยประดิษฐ์

ผลงาน

ที่อยู่

867/114 ม.9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ 60000

<< ย้อนกลับ