รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายมานิตย์ เจริญเกษมทรัพย์

ด้านศิลปกรรม

การตีกลองสะบัดชัยและการฟ้อนดาบ

ผลงาน

ที่อยู่

121/7 ม.13 ตำบลราษฎร์พัฒนา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ 57210

<< ย้อนกลับ