รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมทรัพย์ ศรีสุวรรณ์

ด้านศิลปกรรม

การปั้นน้ำต้น

ผลงาน

ที่อยู่

45 ม.6 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50360

<< ย้อนกลับ