รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายกมนต์โรจน์ นิวัฒน์บรรหาร

ด้านศิลปกรรม

การแสดงพื้นบ้าน - เรือมอันเร

ผลงาน

ที่อยู่

932 ถ.หลักเมือง ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ 32000

<< ย้อนกลับ