รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายจำนงค์ กาหลง

ด้านศิลปกรรม

จิตรกรรมฝาผนังร่วมสมัย

ผลงาน

ที่อยู่

68 ม.13 บ้านวังบัวเหลือง ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ 41150

<< ย้อนกลับ