รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายธรรมรงค์ แก้วโบราณ

ด้านศิลปกรรม

จิตรกรรมปริศนาธรรมพุทธพจน์

ผลงาน

ที่อยู่

666/26 ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ 40000

<< ย้อนกลับ