รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมหมาย ศรีเมืองแก้ว

ด้านศิลปกรรม

หมอลำหนังปโมทัย

ผลงาน

ที่อยู่

21/17 ถนนวัดโพธิวราราม ชุมชนโพธิวราราม ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ 41000

<< ย้อนกลับ