รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสังวาลย์ จำปาทอง

ด้านศิลปกรรม

สรภัญญะพื้นบ้านอีสาน

ผลงาน

ที่อยู่

141/2 ศรีธาตุ ซ.6 บ้านตูม ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ 40000

<< ย้อนกลับ