รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสำรอง สาธุการ

ด้านศิลปกรรม

หมอลำกลอนพื้นบ้าน

ผลงาน

ที่อยู่

232 ม.17 ตำบล*โคกชำแระ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ 4113

<< ย้อนกลับ