รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสุนันทา ศิริมาตย์

ด้านศิลปกรรม

หมอลำกลอนย้อนยุค

ผลงาน

ที่อยู่

89 ม.4 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ 41220

<< ย้อนกลับ