รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางอังคนางค์ ศิริมณี (คุณไชย)

ด้านศิลปกรรม

ลำเรื่องต่อกลอนและลูกทุ่งหมอลำ

ผลงาน

ที่อยู่

152 ม.8 บ้านโคกสาร ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ 37210

<< ย้อนกลับ