รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางดวงเนตร ดุริยพันธุ์

ด้านศิลปกรรม

คีตศิลป์ไทย

ผลงาน

ที่อยู่

111 ตำบลวชิรพยาบาล อำเภอเขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ 10200

<< ย้อนกลับ