รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสาวถนอมศรี อภัยพลชาญ

ด้านศิลปกรรม

การแกะสลักผัก ผลไม้ และสบู่

ผลงาน

ที่อยู่

25/1 ซอยรามบุตรี ตำบลบางขุนพรหม อำเภอเขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ 10200

<< ย้อนกลับ