รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประพันธ์ ไฝเส้ง

ด้านศิลปกรรม

ดนตรีพื้นบ้าน

ผลงาน

ครูประพันธ์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดนตรีพื้นบ้าน โดยเฉพาะการเป่าปี่ สามารถใช้ฝึกฝนเพลงปี่จนเป็นเอกลักษ์โดดเด่นเฉพาะตัว และ สามารถผลิตปี่ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถถ่ายทอดการฝึกเป่าปี่ให้กับผู้สนใจ มีการพัฒนาเทคนิคการสอนโดยจัดเทียบเสียงปี่ไทยกับโน๊ตสากล จัดทำเป็นแผนผังระดับเสียงของปี่ เพื่อให้ผู้เรียนฝึกไล่เสียงและเข้าใจง่ายขึ้น

ที่อยู่

26 ถ.บานบุรี 2 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90250

<< ย้อนกลับ