รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสมศรี ชอบกิจ

ด้านศิลปกรรม

การแสดงศิลปะพื้นบ้าน ดาระ

ผลงาน

ครูสมศรี ชอบกิจ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการแสดงศิลปะพื้นบ้านดาระ ซึ่งสามารถตีกอลงการร้องและการรำดาระได้อย่างชำนาญ และมองเห็นว่าการร่ายรำของการแสดงศิลปะพื้นบ้านดาระ ต้องขยับทุกส่วนของร่างกายในการร่ายรำ สามารถที่จะนำมาประยุกต์สู่การออกกำลังกายได้ โดยการนำท่ารำบางท่าและท่าออกกำลังกายแบบแอโรบิกมาปรับประยุกต์สู่การออกกำลังกาย เรียกว่า ดาระบิก นำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน ในโรงเรียนเครือข่าย ชุมชนและกลุ่มแม่บ้าน อสม. ได้นำไปเป็นแบบอย่างในการออกกำลังกาย

ที่อยู่

10 ม.5 ตำบลไชยภูมิ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ 91160

<< ย้อนกลับ