รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายจักรพันธ์ ชัยแปง

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทำโคม ตุง และเครื่องสักการะล้านนา

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูจักรพันธ์มีความรู้เชี่ยวชาญการทำโคมล้านนา ตุง และเครื่องสักการะล้านนา โดยได้ศึกษาพัฒนาสร้างสรรค์ รูปแบบการทำโคม อย่างงดงามและหลากหลายเป็นเวลานาน ๑๕ ปี ดังนี้ • ริเริ่มสร้างสรรค์ลวดลายโบราณของศิลปะโคมล้านนาจากเดิมจะมีรูปนักษัตร โดยประยุกต์ให้ร่วมสมัย นำมอเตอร์มาใช้บังคับให้โคมหมุนได้ พัฒนาเป็นรูปเรื่องพุทธประวัติ ประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีวันลอยกระทง สงกรานต์ ผลงานโดดเด่น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาและต้องการเห็นชุมชนเข้มแข็ง จึงนำความรู้และทักษะเหล่านั้นถ่ายทอดให้แม่ น้า ญาติ กลุ่มแม่บ้านในท้องถิ่น ตลอดจนชาวบ้านที่ต้องการมาเรียนรู้ จัดแสดงผลงาน เผยแพร่และจำหน่ายที่บ้านสันทรายหลวง เป็นการสร้างรายได้แก่ชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลงานเป็นที่รู้จักผู้สนใจทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบัน

ที่อยู่

23 ม.4 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50210

<< ย้อนกลับ