รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายจักรพันธ์ ชัยแปง

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทำโคม ตุง และเครื่องสักการะล้านนา

ผลงาน

ที่อยู่

23 ม.4 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50210

<< ย้อนกลับ