รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสีนวล หมวกทอง

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การย้อมสีธรรมชาติบนเส้นใยไหมและฝ้าย

ผลงาน

ที่อยู่

139/1 ม.9 บ้านน้ำใสใต้ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ 53130

<< ย้อนกลับ