รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสีนวล หมวกทอง

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การย้อมสีธรรมชาติบนเส้นใยไหมและฝ้าย

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสีนวลมีความสามารถและเชี่ยวชาญด้านการย้อมสีธรรมชาติบนเส้นใยไหมที่สั่งสมมาเป็นเวลา 8 ปี โดยคิดค้นสูตรการย้อมทับที่จะทำให้เกิดสีที่หลากหลายจากการย้อมสีธรรมชาติให้ผ้ามีคุณภาพความคงทน สีสดใส ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด โดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานกับหลักวิทยาศาสตร์ มีเทคนิคและเชี่ยวชาญกระบวนการย้อมทับได้สีหลาหลายเพิ่มจากเดิมมากขึ้น เช่น การย้อมสีแดงครั้งทับคำแสด ได้สีแดงส้ม สีน้ำเงินครามทับสีแดง ได้สีม่วง นอกจากนั้น ยังเป็นผู้สร้างสรรค์ลายผ้า เลือกสีและออกแบบที่สื่อถึงความหมายและความเป็นมาที่เป็นเอกลักษณ์ของลับแล ผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้ายสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศจนได้รับพระราชทานเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (สัญลักษณ์ ตรานกยูง) แปรรูปจากผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติไปใช้ในชีวิตประจำวัน ผลงานโดดเด่น ครูสีนวล หมวกทอง มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการย้อมสีธรรมชาติบนเส้นใยไหมและฝ้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้คิดลวดลายผ้า ออกบบเลือกสีย้อม มีเทคนิคและกระบวนการย้อมทับ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับหลักทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้สีที่หลากหลาย สีสด มีคุณภาพทนนาน ได้มาตรฐาน จนได้รับพระราชทานเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (สัญลักษณ์ตรานกยูง) ผลิตสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยความต้องการที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมการย้อมสีธรรมชาติและผ้าทอของชาวไท-ยวนอำเภอลับแลไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมมิให้สูญหาย จึงได้อุทิศตนมุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เรียนและชุมชนสามารถนำความรู้ไปสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่นของตนได้ ผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ

ที่อยู่

139/1 ม.9 บ้านน้ำใสใต้ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ 53130

<< ย้อนกลับ