รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางนงนุช จันทร์แจ่ม

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทอผ้าพื้นเมืองลายรือเฮาะ

ผลงาน

ที่อยู่

124/1 ม.4 ตำบลสังขะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ 32110

<< ย้อนกลับ