รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางนงนุช จันทร์แจ่ม

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทอผ้าพื้นเมืองลายรือเฮาะ

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูวราภรณ์ มีความเป็นครูอยู่ตลอดตัวตนในการเป็นผู้นำทางปัญญา นอกจากสอนหนังสือแล้ว ยังได้สอนวิชาชีพให้คนในชุมชนได้มีรายได้เพิ่มหลังฤดูการเก็บเกี่ยว นอกจากได้รับการสนับสนุนจากสามีแล้ว ครูนงนุชยังได้รับการสนับสนุนกำลังใจในการทำงานจากลูกทั้ง 4 คน ลำพังการทอผ้าและนำไปจำหน่ายต่างคนต่างทำนั้น จะเป็นการลงทุทนที่สูงและกว่าจะขายผ้าได้ การจะได้เงินมาจุนเจือครอบครัวก็จะช้า ครูวราภรณ์จึงได้ปรึกษากับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตะกุย ในชั้นแรกรับการสนับสนุนจากคนในชุมชนเป็นอย่างดีโดยการระดมทุนจากพี่น้องชาวบ้านไม่กี่ครัวเรือน ต่อมา การดำเนินการเป็นระบบดีขึ้น หน่วยราชการจึงให้ความช่วยเหลือ เรื่องเงินทุนและส่งเสริมการทำอาชีพเสริม นอกจากนี้ครูนงนุชยังเป็นผู้มีความสามารถในการออกแบบลายผ้ามัดหมี่ ได้รับการคัดเลือกให้ทอผ้าโฮล เป็นผ้าประจำจังหวัดสุรินทร์ และที่สำคัญได้ทอผ้าคลุมไหล่ลายรือเฮาะ รือ แปลว่า การเก็บลาย เฮาะ แปลว่า กลับ “ลายรือเฮาะ จึงแปลว่า การเก็บลายกลับไปกลับมา ผ้าลายรือเฮาะ เป็นผ้าพื้นสีธรรมชาติ จัดส่งให้กับสำนักพระราชวัง ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของครูนงนุชที่เกิดจากการเก็บลายผิด 1 ช่อง ถูก 1 ช่องสลับกันไป ผลงานโดดเด่น ครูนงนุช จันทร์แจ่ม เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการออกแบบลายผ้าความประณีตในการทอและคุณภาพของผ้า ได้พัฒนาการทอผ้าด้วยการย้อมสีธรรมชาติ และการเก็บลายกลับไปกลับมานำมาดัดแปลง โดยมีการเก็บให้ถูก 1 ช่อง เก็บผิด 1 ช่อง และมีการสลับสีกัน จนเกิดลายใหม่นำภูมิปัญญาดังกล่าวไปถ่ายทอดแก่ศิษย์เป็นที่ยอมรับทั้งคนไทยในชุมชนในประเทศ และชาวต่างประเทศเป็นที่ยอมรับในการส่งสินค้าไปจำหน่ายต่างประเทศ

ที่อยู่

124/1 ม.4 ตำบลสังขะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ 32110

<< ย้อนกลับ