รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญมี ล้อมวงศ์

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทำทองเหลืองแบบโบราณ

ผลงาน

ที่อยู่

170 ม.5 บ้านปะอาว ตำบล*โดด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ 34000

<< ย้อนกลับ