รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายป่วน เจียวทอง

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทำเครื่องเงินลายโบราณ

ผลงาน

องค์ความรู้ นอกจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในตัวครูป่วนแล้ว ยังมีองค์ประกอบอื่นที่ชี้ให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ ได้แก่ คุณลักษณะเฉพาะของเงิน ส่วนประกอบการบำรุงรักษา การออกแบบประยุกต์ลายโบราณ การพัฒนาตนเองจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการเป็นวิทยากร การแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ใจดี ร่าเริง มีอารมณ์สุนทรีย์ ซึ่งเป็นเสน่ห์ของความเป็นช่าง ลูกศิษย์รักและเคารพดังคำเชื้อเชิญว่า “อยากดูโรงงานให้ไปพระประแดง อยากดูของแพงไปสยามพาราก้อน ของแท้แน่นอนมาดูที่นี่ เป็นของดีประจำท้องถิ่น” ผลงานที่ผลิตออกมาจึงมีความประณีตและมีคุณค่าแก่การนำไปใช้โดยฝีมือครูที่มีภูมิรู้อย่างแท้จริง ผลงานโดดเด่น ครูป่วน เจียวทอง เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านหัตถกรรมเครื่องเงิน นำลายพื้นเมืองโบราณมาประยุกต์ใช้กับเครื่องประดับเงิน ประเภทสร้อยคอ เข็มขัด และต่างหู เคยทำเครื่องเงินถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นผู้มีความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์และถ่ายทอด มีผลงานที่ได้รับการเผยแพร่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุรินทร์ จนเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ ได้นำความรู้ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ที่ตนเองได้ศึกษาค้นคว้า ค้นพบ ฝึกฝนจนประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์โดยรวมแก่สังคม

ที่อยู่

68 ม.3 ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ 32000

<< ย้อนกลับ